Markkinakehitys

Alkuvuonna 2016 monien hyödykkeiden hinnat laskivat pitkän aikavälin alhaiselle tasolle. Tämä muodosti useita vuosia kestäneen laskevan trendin aallonpohjan. Helmikuussa hiilen hinta1) oli vain 36,50 dollaria tonnilta. Tämä vaikutti voimakkaasti myös Pohjoismaiden sähkönhintoihin, ja Nasdaq OMX:n termiini-hinta vuodelle 2017 laski jopa 16,30 euroon/MWh.

Helmikuusta joulukuuhun markkinoita sävyttivät pääasiassa nousevat hinnat ja suuret heilahtelut, ja markkinoiden huippukohta nähtiin marraskuussa. Hiilen hinta lähes kaksinkertaistui (vuoden lopussa 70,25 dollaria/tonni), mikä nosti sähkön hintaa. Samalla hiilidioksidin päästöoikeuden hinta (EUA) vaihteli suurimman osan vuotta 2016 välillä 4–6 euroa/tonni, ja hinta oli vuoden lopussa 6,5 euroa/tonni. Vuoden 2016 alussa hinta oli 8,1 euroa/tonni. Tämä lisäsi Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden hintojen vaihtelua.

Hydrologinen tilanne muuttui vuoden 2016 aikana kuivempaan suuntaan Pohjoismaiden vähäisen sademäärän ja lähinnä Norjan runsaan vesivoiman tuotannon vuoksi. Ruotsissa sademäärä oli vuonna 2016 vähäinen, minkä seurauksena vesivoiman tuotantomäärä jäi pienemmäksi kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 98 TWh eli 15 TWh pitkän ajan keskiarvoa suuremmat ja 18 TWh suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa vesivarastot olivat 8 TWh alle pitkän ajan keskiarvon ja 23 TWh pienemmät kuin vuoden 2015 lopussa.

Pohjoismaiden sähkön spot-hinnat olivat vuoden 2016 alussa matalammat kuin vuonna 2015. Hiilen hinnan nousun ja tiukan hydrologisen tilanteen takia spot-hinnat nousivat vuoden 2015 tasoa korkeammiksi toisen vuosineljänneksen keskivaiheilla ja pysyivät yli vuoden 2015 tason koko loppuvuoden 2016. Vuoden 2016 aikana keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 26,9 euroa/MWh, aluehinta Suomessa 32,4 euroa/MWh ja Ruotsissa SE3-alueella (Tukholma) 29,2 euroa/MWh. Nousu näkyi erityisesti kolmannella neljänneksellä, jolloin systeemihinta Nord Poolissa lähes kaksinkertaistui vuoden 2015 poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Vuoden 2015 erittäin matalat hinnat johtuivat suuresta tulovirtaamasta ja lumien myöhäisestä sulamisesta.

1) Vuoden 2017 API 2 -indeksi